Tietosuoja

WATCH WEAR on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja verkkokauppakävijöiden henkilötietoja ja kunnioittamaan asiakkaidensa oikeuksia käsitellessään henkilötietoja. Tämän johdosta olemme määritelleet henkilötietojen keräämistä, käyttöä, julkistamista, jakamista sekä säilyttämistä koskevat periaatteet.

Haluamme asiakkaidemme tuntevansa olonsa turvalliseksi heidän asioidessansa verkkopalveluissamme. Käytössämme oleva hallinnollinen ja nykyaikainen tekniikka takaa henkilötietojen käsittelyn olevan parhaalla mahdollisella tavalla suojattua sekä EU:n määrittelemien lakien mukaista.

1. YLEISET EHDOT

1.1 Henkilötiedot watchwear.eu verkkosivustolta ovat HLM OÜ:n (rekisterinumero 12691895) hallinnassa. Osoite Videviku 12-8, Tallinna 10131 Viro, sähköposti: info@uur.ee

1.2 Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia verkkosivuilla vieralevia henkilöitä. Kaikki Watch Wearin työntekijät sekä yhteistyökumppanit, jotka tulevat työssään kohtaamaan henkilötietoja tulee toimia määriteltyjen tietosuojakäytäntöjen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti.

1.3 Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöä sillä ehdolla, että tiedotamme henkilöitä, joihin muutos vaikuttaa, sähköpostitse.

1.4 Käyttämällä verkkosivuamme watchwear.eu oletamme sinun lukeneen sekä hyväksyneen tietosuojakäytäntömme.

2. PERIAATTEET

2.1 Henkilötietojen käsittely on EU:n ja Viron tasavallan lakisäädäntöjen mukaista ja perusteltu asiakkaiden sekä verkkokauppavierailijoiden eduilla, oikeuksilla ja vapauksilla.

2.2 Henkilötiedot käsitellään vastuullisesti, ja yhtenevästi parhaiden menetelmien sekä tarkoitusperien kanssa.

2.3 Henkilötietojen kerääminen on lainmukaista.

2.4 Henkilötietoja kerääminen rajoittuu tarkkaan laajuuteen ja vain lainmukaisiin tarkoitusperiin. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan muodossa, joka tekee henkilötietoja koskevan henkilön tunnistamisen mahdottomaksi ennen tietojen käyttämistä niiden tarkoituksenmukaiseen sekä lailliseen hyödyntämiseen, jonka suorittamista varten tietoja on alunperin kerätty. Suostumuksella kerättyjä tietoja säilytetään, ellei suostumusta peruta.

2.5 Henkilötietoja käsitellään tietojen turvallisuuden ja luottamuksen takaavin menetelmin. Suorittamalla asianmukaisia teknisiä ja järjestöllisiä toimenpiteitä pidämme asiakkaiden henkilötiedot turvattuina luvattomilta ja laittomilta tahoilta.

2.6 Henkilötietojen käsittely on toteutetaan avoimesti ja niin, että niitä koskevalle henkilölle jaetaan tarpeellinen tieto koskien henkilötietojen keräämistä.

2.7 Watch Wear ei kerää tarkoituksenmukaisesti alle 13 vuotiaiden henkilöiden henkilötietoja. Mikäli Watch Wearin tietoon tulee alle 13 vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen keräämistä, menetelmä poistetaan välittömästi.

3. HENKILÖTIETOJEN SISÄLTÖ

3.1 Henkilötiedot koostuvat kaikesta tunnistettavista tai tunnistamattomista henkilöistä koskevista tiedoista.

3.2 Keräämme niin henkilökohtaisia, kuin ei-henkilökohtaisia tietoja.

3.3 Keräämme seuraavia henkilökohtaisia tietoja:

3.3.1 henkilötietoja, joita tietojen antaja täyttää tehdessään tilauksen/luodessaan käyttäjätunnukset (nimi, sähköposti, postiosoite, puhelinnumero);

3.3.2 Henkilötietoja kolmansilta osapuolilta;

3.3.3 Ostoshistoriaa, sekä tehtyjen tilausten yksityiskohtia;

3.3.3 Asiakaspalvelutietoja.

3.4 Ei-henkilökohtaiset tiedot sisältävät tietoa, jota syntyy henkilön vieraillessa sivustolla (käyttäjätietoja, sessiotietoja, tietoa alueesta, kaupungista, hakukonetietoja ja selaushistoriaa, IP osoite). Näitä tietoja ei käytetä henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Ei-henkilökohtaisia tietoja kerätään verkkopalveluiden tuottamiseen tietoyhteiskuntapalveluille, kohdistettuun mainontaan, verkkosivuston optimointiin, toimintojen laatimiseen, sekä verkkosivujen käyttäjien toimintojen sekä käyttäjäkokemusten analysointiin tarjotaksemme parempia ja räätälöidympiä palveluita.

3.5 Verkkopalveluissa käytettävät maksutavat ovat pankkien ja muiden palveluntarjoajien suojaamia. Tämä tarkoittaa, että maksaessasi ostoksiasi tietosi jäävät sinun, sekä pankkien tai vastaavan palveluntarjoajan väliseksi, joten emme näe henkilökohtaisia maksutietojasi.

4. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

4.1 Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikenlaisia toimintoja, jotka kohdistuvat henkilötietojen kohdetta koskevaan tietoon.

4.2 Keräämme henkilötietoja suostumuksella, tai lain hyväksymissä rajoissa, jotka henkilötietojen kohde määrittää. Suostumus voidaan antaa kirjallisesti, digitaalisesti tai suullisesti ja kyseinen suostumus annetaan vapaaehtoisesti, tarkennetusti ja yksiselitteisesti.

4.3 Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja kerätään ainoastaan, jos asiakas on julkaissut sen omasta tahdostaan tehdessään ostosta taikka palauttaessaan tuotteen. Tehdessään ostosta asiakkaalta pyydetään suostumusta henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä varten. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

4.4 Henkilötietoja käytetään tilausten hallinnointiin, ja varmistaaksemme tilauksen oikeellisuuden sekä tilauksen loppuunviemisen asiakkaalle antamamme velvollisuuden täyttämiseksi.

4.5 Asiakkaan ostohistoriasta kerättyä tietoa käytetään asiakkaiden mieltymysten analysointiin sekä saadaksemme yleiskuvan valikoimamme parantamista varten.

4.6 Watch Wear saattaa käyttää henkilötietoja lain sallimasti mikäli tarpeena on parantaa valikoimaa ja tuotteiden saatavuutta sekä palveluidemme laatua. Kyseinen henkilötietojen käyttäminen tapahtuu kuitenkin vasta huolellisen arvioinnin jälkeen, mikäli on vahvistettu että kyseinen käyttö on välttämätöntä yrityksen hallinnoimiselle sekä palveluiden laadun takaamiselle ja vain, mikäli se on oikeutettua.

4.7 Käytämme henkilötietoja oikeutetusti suunnitellessamme kampanjoita, suunnitellessamme henkilökohtaista sekä kohdennettua mainontaa, sekä suorittaessamme asiakastyytyväisyyskyselyitä.

4.8 Henkilötietoja siirretään kolmansien osapuolien tietoon suorittaessamme tilausten toimeenpanoa sekä muita lain vaatimia toimenpiteitä. Kyseiset osapuolet ovat postipalveluita, sekä vastaavia kuljetuspalveluyrityksiä. Yritysten kanssa on sopimus henkilötietojen suojaamiseksi ja asiakkaiden henkilötietoja käytetään ainoastaan kuljetusten toimittamista vaativissa palveluissa.

4.9 Asiakastietoja voidaan käyttää oikeutetusti oikeudellisen vaateen valmisteluun, esittämiseen sekä puolustukseen.

5. UUTISKIRJE

5.1 Watch Wear seuraa periaatetta, jonka mukaan suoramarkkinoinnille voidaan antaa ainoastaan suora hyväksyntä, jonka tulee selkeästi erottua muista esitetyistä aiheista ja sen tulee olla helposti ymmärrettävä.

5.2 Asiakkaan hyväksyntä uutiskirjeen tilaamiselle pyydetään ostosta tehdessä tai asiakkaan luodessa asiakastunnuksia verkkosivulle. Hyväksyntä uutiskirjeen tilaamiselle voidaan täyttää myös omasta pohjasta, joka löytyy verkkosivujen alaosasta.

5.3 Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksensa pyytämällä.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TURVAAMINEN

6.1 Watch Wear tekee kaikki mahdolliset varatoimenpiteet suojatakseen asiakkaiden henkilötietoja sisällyttäen hallinnolliset sekä tekniset toimenpiteet. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vain oikeutetuilla henkilöillä on oikeus tietojen käsittelyyn ja muokkaamiseen.

6.2 Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakas käyttää palveluitamme eikä pyydä henkilötietojen poistamista. Kirjanpitoon liittyvät tiedot säilytetään lainmukaisesti.

6.3 Henkilötietoja koskevan tietovuodon tai muun vastaavan tilanteen sattuessa Watch Wear suorittaa kaikki mahdolliset toimenpiteet seurausten lieventämiseksi sekä estääkseen vastaavien tilanteiden sattumisen tulevaisuudessa. Tietovuodot ja muut vastaavat henkilötietoja koskevat tilanteet tallennetaan ja viranomaisia sekä asianomaisia henkilöitä tiedotetaan aiheesta.

7. HENKILÖTIETOJA KOSKEVIEN OIKEUDET

7.1 Henkilötietoja koskevalla asianomaisella on oikeus saada tietoa ja pääsy heitä koskeviin tietoihin. Asianomaisella on oikeus saada tietoa kerätyn tiedon alkuperästä, sen käyttötarkoituksesta ja tietojen keräämisen lainmukaisuudesta sekä osallisista, joille henkilötietoja on paljastettu.

7.2 Henkilötietoja koskevalla asianomaisella on oikeus vaatia oikaisua vääriin, epätarkkoihin tai puuttuviin henkilötietoihin, sekä oikeus muuttaa tai täydentää omia henkilötietojaan.

7.3 Henkilötietoja koskevalla asianomaisella on oikeus vaatia henkilötietojen poistoa mikäli se ei ole enää tarpeellista tai mikäli henkilötietojen käsittely on ollut laitonta, poikkeuksena tapaukset, joissa tiedon säilyttämisellä on lainmukainen syy.

7.4 Henkilötietoja koskevalla asianomaisella on oikeus saada tietoonsa kaikki heistä kerätty tieto ja heillä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö markkinointitarkoituksiin.

7.5 Henkilötietoja koskevalla asianomaisella on oikeus vetää takaisin suostumuksensa tietojen keräämisestä koska tahansa.

7.6 Henkilötietoja koskevalla asianomaisella on oikeus tehdä valitus tietosuojatarkastajalle (Data Protection Inspectorate)  osoitteeseen Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinna, neuvonta numerosta +372 5620 2341, lisätietoa numerosta +372 627 4135, sähköpostiosoite info@aki.ee, verkko-osoite  http://www.aki.ee


Check out our Instagram