Privatumo politika

WATCH WEAR (HLM OÜ) privatumo sąlygos

WATCH WEAR yra įsipareigojusi saugoti savo klientų ir elektroninės parduotuvės lankytojų asmens duomenis ir gerbti jų teises tvarkant asmens duomenis. Dėl to mes sukūrėme privatumo politikos principus, kurie nustato klientų duomenų rinkimą, naudojimą, atskleidimą, perdavimą ir saugojimą.

Siekiame, kad mūsų svetainės lankytojai jaustųsi saugūs, todėl naudojame administracines bei šiuolaikines technines priemones užtikrinti, kad asmens duomenys būtų apsaugoti kuo geriau ir pagal galiojančius įstatymus.

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1      Internetinės parduotuvės watchwear.eu atsakingas asmens duomenų tvarkytojas yra HLM OÜ (reg. Nr. 12691895), adresas Videviku 12-8, Talinas 10131, Estija, el. paštas: info@uur.ee.

1.2      Privatumo sąlygos taikomos visiems fiziniams asmenims, naudojantiems svetainę, o nustatytomis teisėmis ir pareigomis vadovaujasi visi WATCH WEAR darbuotojai bei partneriai, kurie susiduria su asmens duomenimis.

1.3      WATCH WEAR pasilieka teisę keisti privatumo politikos sąlygas pranešdama apie tai el. paštu asmenims, kuriems pakeitimai turi įtakos.

1.4      WATCH WEAR daro prielaidą, kad naudodamiesi mūsų svetaine watchwear.eu, jūs perskaitėte ir sutinkate su privatumo politika.

2.      PRINCIPAI

2.1      Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Europos Sąjungoje ir Estijos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taip pat klientų ir elektroninės parduotuvės lankytojų interesais, teisėmis ir laisvėmis.

2.2      Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, yra vadovaujamasi geriausia praktika bei tikslingumo principu.

2.3      Asmens duomenims tvarkyti egzistuoja įstatymu pagrįstas pagrindas.

2.4      Asmens duomenys renkami tiksliai ir aiškiai apibrėžta apimtimi bei teisėtais tikslais. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektus būtų galima nustatyti tol, kol to reikia tikslui pasiekti ir teisiniams įsipareigojimams įvykdyti. Gavus sutikimą, duomenys saugomi tol, kol sutikimas bus atšauktas.

2.5      Asmens duomenys tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas. Asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto ar be leidimo tvarkymo, taikant pagrįstas technines ir organizacines priemones.

2.6      Asmens duomenų tvarkymas yra skaidrus, o duomenų subjektai turi pakankamai informacijos ir informacijos apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys.

2.7      „WATCH Wear“ sąmoningai nerenka asmens duomenų apie asmenis, jaunesnius nei 13 metų. Toks asmens duomenų tvarkymas nedelsiant nutraukiamas, kai WATCH WEAR apie jį sužino.

3.      ASMENS DUOMENŲ SUDĖTIS

3.1      Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuotiną fizinį asmenį.

3.2      WATCH WEAR renka asmeninę ir neasmeninę informaciją.

3.3      WATCH WEAR renka šiuos asmens duomenis:

3.3.1    asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas paskelbė pateikdamas užsakymą ir (arba) kurdamas kliento paskyrą (vardas, el. paštas, pašto adresas, telefono numeris);

3.3.2    asmens duomenys, gauti iš trečiųjų šalių;

3.3.3    pirkimų istorija ir užsakymo informacija;

3.3.4    Pagalbos klientams duomenys

3.4      Neasmeniniais duomenimis laikomi asmens duomenys, sugeneruoti lankantis svetainėje ir ja naudojantis (pvz., prieigos duomenys, sesijos duomenys, regionas, miestas, paieškos sistema ir paieškos istorija, IP adresas). Ši informacija nenaudojama asmens duomenims rinkti. Šie duomenys tvarkomi siekiant teikti internetinės parduotuvės paslaugą kaip informacinės visuomenės paslaugą, nukreipti reklamą, optimizuoti svetainę, kaupti statistiką ir analizuoti lankytojų elgseną bei vartotojo patirtį, siekiant suteikti geresnę ir asmeniškesnę paslaugą.

3.5      Internetinėje parduotuvėje naudojami mokėjimo būdai yra bankų ir kitų paslaugų teikėjų užšifruoti ir saugūs, o tai reiškia, kad atsiskaitant už užsakymus duomenų apsikeitimas vyksta tarp banko ar kitos finansų įstaigos ir kliento ir nesisieja su mūsų privačia finansine informacija.

4.      ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4.1      Asmens duomenų tvarkymas yra bet koks veiksmas, atliekamas su duomenų subjekto asmens duomenimis.

4.2      WATCH WEAR asmens duomenis renka sutikimo ar įstatymų pagrindu, neperžengdamas duomenų subjekto nustatytų ribų. Sutikimas gali būti duotas raštu, elektroniniu būdu arba žodinio pareiškimo forma, toks sutikimas duodamas savanoriškai, konkrečiai ir nedviprasmiškai.

4.3      Kliento asmens duomenys yra renkami tik tuo atveju, jei klientas juos atskleidė savo noru vykdydamas pirkimą ar įformindamas grąžinimą. Dėl šių priežasčių kliento prašoma sutikimo rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, kai jis pateikia užsakymą. Už pateiktų asmens duomenų tikslumą atsako klientas.

4.4      Asmens duomenys naudojami tvarkant užsakymus ir tam, kad būtų galima užtikrinti užsakymų pristatymą bei įsipareigojimų klientui vykdymą.

4.5      Pirkimų istorijos duomenys naudojami analizuojant klientų pageidavimus, pateikiant apžvalgą bei gerinant asortimentą.

4.6      WATCH WEAR gali tvarkyti asmens duomenis, kai atsiranda teisėtas interesas, jei tai būtina siekiant pagerinti paslaugų ir produktų prieinamumą, pasirinkimą ir kokybę. Toks asmens duomenų tvarkymas atliekamas tik po kruopštaus įvertinimo, jei nustatoma, kad toks tvarkymas yra būtinas įmonei valdyti ir paslaugų kokybei gerinti ir kad egzistuoja teisėtas interesas.

4.7      WATCH WEAR tvarko asmens duomenis, teisėto intereso pagrindu organizuodama kampanijas, įsk. individualizuotų ir tikslinių pasiūlymų organizavimą ir atlikdama lankytojų bei klientų pasitenkinimo tyrimus.

4.8      Asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims su užsakymų vykdymu susijusiems įsipareigojimams vykdyti ir kitais įstatymų reikalaujamais atvejais. Tokie tretieji asmenys yra pašto paslaugų teikėjai ir kitos transporto paslaugas teikiančios įmonės. Su minėtomis įmonėmis yra sudarytos sutartys dėl asmens duomenų apsaugos, o kliento asmens duomenys naudojami tik sutarties vykdymo tikslais.

4.9      Asmens duomenys tvarkomi esant teisėtam interesui, parengti, pateikti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.      NAUJIENLAIŠKIS

5.1      WATCH WEAR remiasi principu, kad tiesioginės rinkodaros tikslais informacija teikiama tik gavus tiesioginį sutikimą, kuris yra aiškiai atskiriamas nuo kitų klausimų ir yra lengvai suprantamas.

5.2      Sutikimo gauti naujienlaiškį iš kliento prašoma perkant elektroninėje parduotuvėje ar kuriant kliento paskyrą. Sutikimą gauti naujienlaiškį taip pat galima pateikti naudojant specialią formą svetainės poraštėje.

5.3      Naujienlaiškio prenumeratoriai gali bet kada ištrinti save iš gavėjų sąrašo, atsiųsdami atitinkamą užklausą.

6.      ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR SAUGUMAS

6.1      WATCH WAR imasi visų atsargumo priemonių, įskaitant administracines ir technines, kad apsaugotų kliento asmens duomenis. Surinkti asmens duomenys laikomi konfidencialia informacija. Prieiti prie duomenų, juos keisti ir tvarkyti gali tik įgalioti asmenys.

6.2      WATCH WEAR saugo asmens duomenis tol, kol klientas naudojasi paslaugomis, ir neprašo pašalinti jų asmens duomenų. Apskaitos duomenys saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

6.3      Asmens duomenų nutekėjimo ar bet kokio kito incidento atveju WATCH WAR imsis visų reikiamų priemonių pasekmėms sušvelninti ir ateityje užkirsti kelią panašiems incidentams. Su asmens duomenimis susijęs informacijos nutekėjimas ir kiti incidentai registruojami ir apie juos pranešama atitinkamai institucijai ir susijusiam duomenų subjektui.

7.      DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1      Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją ir susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie asmens duomenų kilmę, tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, taip pat duomenų gavėjus ir kategorijas, kuriems buvo atskleisti duomenų subjekto asmens duomenys.

7.2      Duomenų subjektas turi teisę pateikti reikalavimą ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis, taip pat pakeisti ar papildyti savo asmens duomenis.

7.3      Duomenų subjektas turi teisę prašyti pašalinti savo asmens duomenis, jei jie nebereikalingi arba jei asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas, išskyrus atvejus, kai yra teisinis pagrindas saugoti duomenis.

7.4      Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie visus su juo susijusius asmens duomenis ir prašyti uždrausti tvarkyti jo asmens duomenis rinkodaros tikslais.

7.5      Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pranešti apie savo norą atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

7.6      Asmuo turi teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai, adresu Väike-Ameerika 19, 10129, Talinas, konsultavimo tel. +372 5620 2341, informacinis tel: +372 627 4135, el. paštas: info@aki.ee, svetainė: http://www.aki.ee.

7.7      Jei turite klausimų ar reikalavimų dėl privatumo politikos, susisiekite el. pašto adresu: claim@uur.ee


Sekite Watch Wear naujienas Instagram